Geografie

Administrativní uspořádání:

K obci Kojatín patří Spálený dvůr ve stejném katastrálním území.

Poloha:

10 km VSV od Třebíče, 470 m n.m.
16°00'12" v.d. - 16°02'24" v.d.
49°13'28" s.š. - 49°15'35" s.š.

Rozloha:

448 ha
zem. půda: 271,
orná: 238,
zahrady: 3,
louky: 25,
pastviny: 5,
lesy: 149,
vodní plochy: 5,
zastavěno: 3,
ostatní: 20

Pečeť:

průměr 18mm, v pečetním poli je, mezi dvěma stromy, obrácené srdce, pod srdcem písmena W K, obvod pečeti je lemován linkou, pečeť pochází z počátku 19. stol.

Počet obyvatel:

75 (mužů 31)

Počet domů:

44

Horopis:

nejvyšší bod:

návrší u železnice severně od žel. zastávky Kojatín - 488m

nejnižší bod:

rozhraní katastrálního území Kojatín-Smrk-Pozďatín u rybníka Štěpánek - 440m

nadmořské výšky objektů:

železniční zastávka Kojatín - 477m

Vodopis:

potoky:

přítok Vesníka 1,7km, tok u Spáleného dvora 1,0km

vodní plochy (m2):

Vesník (též Kojatínský rybník) 33863, Mrhovec (též Mrkovec) 7215, jezírko po zatopeném lomu

Doprava:

ČD:

žel. zastávka 1km východně na trati č. 252 Studenec - Křižanov

Autobus:

Trado-Bus s.r.o., č. 709320, zastávky: Kojatín, Kojatín - Spálený dvůr

 

 

Příroda:

U železniční zastávky je v lesíku malebné jezírko v zatopeném lomu. V lomu se při výstavbě žel. trati Studenec - Velké Meziříčí doloval kámen na stavbu.

Turistika:

Přes katastrální území přechází Zelená turistická Cesta generála Svobody, z nádraží Studenec do Hroznatína a Třebíče.

Památky:

kaplička P. Marie z r. 1879

   

Aktuální informace

Návrh rozpočtu obce Kojatín na rok 2019                
                 
                 
Příjmy       Paragraf Položka      
                 
            Návrh 2019 Schválený 2018 Skutečný k
                31.11.2018
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti         1111 258 000,00 Kč 1 210 100,00 Kč 248 315,00 Kč
Daň z fyzických osob ze SVČ         1112 50 000,00 Kč   47 646,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob         1121 235 000,00 Kč   230 533,00 Kč
Daň z přidané hodnoty         1211 624 000,00 Kč   568 855,00 Kč
Poplatek z a likvidaci odpadů         1340 31 300,00 Kč   32 350,00 Kč
Poplatek ze psů         1341 2 500,00 Kč   2 500,00 Kč
Odvod loterií a podobných her         1351 8 000,00 Kč   7 323,00 Kč
Daň z nemovitosti         1511 165 000,00 Kč   140 100,00 Kč
          4111     33 708,00 Kč
          4122     127 000,00 Kč
          4216     933 000,00 Kč
Neinvestiční při.dotace ze stát.rozpočtu         4112 89 000,00 Kč 89 900,00 Kč 89 900,00 Kč
Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl       2339   51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 52 000,00 Kč
Bytové hospodářství       3612   20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 98 523,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.       3639   7 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 262,00 Kč
Činnost místní správy       6171   0,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       6310   100,00 Kč 100,00 Kč 49,00 Kč
Nebytové hospodářství       3613   3 000 000,00 Kč    
Převody vlastním fondům       6330       13 762,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech       8115   179 512,00 Kč    
Příjmy celkem:           4 720 412,00 Kč 1 386 100,00 Kč 2 630 826,00 Kč
                 
Výdaje                
Ostatní záležitosti těžeb,průmyslu a energetiky       2119   2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 2 424,00 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací       2219     200 000,00 Kč 442 534,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy       2221   4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč
Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl       2339     500 000,00 Kč 1 944 133,00 Kč
Činnostregistrovaných církví       3330   6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč
Nebytové hospodářství       3613   4 200 000,00 Kč    
Sběr a svoz komunálních odpadů       3722   60 000,00 Kč 45 000,00 Kč 53 871,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň       3745   40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 175 115,00 Kč
Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny       3749   1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
Požární ochrana       5512   30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 30 358,00 Kč
Zastupitelstva obcí       6112   191 781,00 Kč 150 000,00 Kč 141 815,00 Kč
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění       6112   29 931,00 Kč 20 000,00 Kč 20 055,00 Kč
Volby do zastupitelstev       6115     0,00 Kč 19 946,00 Kč
Volby prezidenta republiky       6118     0,00 Kč 13 762,00 Kč
Činnost místní správy       6171   150 000,00 Kč 230 000,00 Kč 135 777,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       6310   5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 363,00 Kč
Převody vlastním účtům       6330       13 762,00 Kč
Ostatní finanční operace       6399       12 920,00 Kč
Ostatní činnosti j.n.       6409       150 000,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech       8115     162 400,00 Kč -531 209,00 Kč
                 
Výdaje celkem:           4 720 412,00 Kč 1 386 100,00 Kč 2 630 826,00 Kč
                 
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne. 11.12.2018                
Sňato dne 27.12.2018                
                 
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022              
                 
  ROK       2019 2020 2021 2022
                 
  Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.       1300000 832165 832165 947165
Třída 1 Daňové příjmy-ř.4010       1462000 1400000 1500000 1600000
Třída 2 Nedaňové příjmy-ř.4020       55000 55000 55000 55000
Třída 3 Kapitálové příjmy-4030       3000020 20000 20000 20000
Třída 4 Přijaté dotace-ř.4040       90000 90000 90000 90000
P1+P2+P4 Příjmy celkem (po konsolidaci)       4462165 1565000 1665000 1765000
  KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM       5762165 2397165 2497165 2712165
  Investiční výdaje       4200000 0 0 0
Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje       730000 760000 750000 740000
  Výdaje celkem (po konsolidaci)       4930000 760000 750000 740000
  -Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-8124       0 800000 800000 800000
  KONSOLIDOVANÉÍ VÝDAJE CELKEM       4930000 1560000 1550000 1540000
P-V Hotovost běžného roku       -467835 5000 115000 225000
A+D Hotovost na konci roku       832165 832165 947165 1172165
                 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2022                
Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 11.12.2018                
Sňato dne :27.12.2018