• banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

Vítejte na stránkách obce Kojatín

Počet obyvatel: 84
Rozloha: 4,48 km²
Telefon OU: 724 178 804
IČO: 00377716
Kontakt:

Miroslav Ujčík,
Kojatín 6, 
tel.: 724 178 804

Obecní úřad
Kojatín 38,
724 176 425

Autoři:
text: Iveta Syslová
foto: Firma Amido,Veškrnová,Kozák
kresba pečetě: PHDr. František Gregor, Státní okresní archiv Třebíč
www: Alladdin (e-mail: alladdin@trb.cz)

Aktuální informace

Dobrý den,
příští týden 29.7 –2.8.2019 neordinuji.
Zastupuje MUDr. Fialová
Zdraví
Bušek

	    	  OBECNÍ ÚŘAD KOJATÍN
				KOJATÍN 38, Česká republika
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách obce KOJATÍN

P o z v á n k a
V KOJATÍNĚ dne 29.7.2019
v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

s v o l á v á m


zasedání Zastupitelstva obce Kojatín č. 8/2019, které se bude konat dne 
7.8.2019 v 17:00hod. v sídle obce Kojatín, Obecní úřad Kojatín 38.Navržený program jednání:

	
1)Určení ověřovatelů zápisu(§95 ods.1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2)Schválení programu
3)Připomínky k zápisu č.7/2018
4)Odkup části pozemku p.č.24/1 29m2 a směna části pozemku p.č.24/1 za p.č.18/9
5) Projednání smlouvy o dílo fa Colas
6) Finanční a kontrolní výbor 
7)Změny rozpočtů
8)Pachtovní smlouva
9)Poptávka na odkup Kulturáku p.č.21 a přilehlé pozemky 212/3 a 215
10)Různé

Vyvěšeno dne: 29.7.2019
Sńato dne: 7.8.2019

Dobrý den.

V době 11.2.-15.2.2019 čerpáme dovolenou.

Zastupuje MUDr. Kvapilová Veronika, nemocnice Třebíč.

 

Prosím o sdělení občanům Vaší obce.

 

Děkuji .

S pozdravem.

MUDr. Skoumalová Judita